Aktualności

Cztery wystawy w ŁDK

W Łódzkim Domu Kultury można oglądać aż cztery festiwalowe wystawy. „Na skraju lasu” – autorstwa Sebastiana Sołtyszewskiego i Barbary Pluty, prezentowana jest w Galerii „Łódka”. Przedstawia zwierzęta leśne żyjące w środowisku naturalnym, żerujące, polujące, tokujące, odbywające gody, walczące o rewir i znajdujące schronienie dla siebie.
Z kolei „Barwy lasu” to prezentacja prac uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 im. Włodzimierza Puchalskiego, a oglądać ją można w holu kina ŁDK.
Kolejne dwie wystawy poświęcone są Białowieży. Ekspozycja „Przyroda Puszczy Białowieskiej Puszczy Białowieskiej”, przygotowana przez Białowieski Park Narodowy to 50 fotografii przedstawiających przyrodę Puszczy i opowieść o jej unikatowych zasobach przyrodniczych.
Natomiast „Puszcza Białowieska – lasy naturalne czy też dziedzictwo kulturowe miejscowej ludności?” – wystawa Ministerstwa Środowiska, pokazywana w Sali Kolumnowej ŁDK, składa się z 17 plansz prezentujących m.in. mapy, świadczące o długotrwałym prowadzeniu gospodarki leśnej w Puszczy Białowieskiej i jej kształtowaniu przez człowieka. Dokumenty wskazujące na użytkowanie puszczy pochodzą nawet sprzed 500 lat. Na planszach znajdziemy również informacje dotyczące czynnej ochrony, którą mogą prowadzić na pewnym obszarze Puszczy Białowieskiej Lasy Państwowe, jak również zdjęcia ze szkodami w drzewostanie świerkowym wyrządzonymi przez kornika drukarza.

 6071139 6071139 6071139 6071139 6071139 6071139 6071139 6071139 6071139 6071139 6071139 6071139

Fot. Mikołaj Zacharow