PIĄTEK | FRIDAY 9.06.2017

VIII pokaz konkursowy 9:30-12:10 | VIIIth competition viewing 9:30-12:10

Reż/dir. Krystian Matysek
Zdj./photo Krystian Matysek
Dżwięk/sound Wojciech Mielimąka
Prod. Dorota Roszkowska
Polska/Poland

Film opowiada o odrodzeniu tradycyjnego bartnictwa, tajnikach miejskiego pszczelarstwa oraz fascynującym życiu pszczół. „Łowcy miodu” to film z życia pszczół i ludzi. Rój pszczeli, aby żyć, musi być stale w ruchu. Aby zgłębić i ukazać widzowi tajniki życia pszczół, kamera wchodzi do wnętrza współczesnego ula i tradycyjnej barci, wyciosanej – widzianej w pniu wiekowego drzewa. Wędruje po polach, dzikich lasach, górach i… wielkich miastach Europy i Azji.

The film tells the story of the rebirth of traditional bee-keeping methods, the secrets of bee-keeping in cities and the fascinating life of bees. “Honey Hunters” is a film about the life of bees as well as the life of humans. A swarm of bees has to keep moving in order to stay alive. To explore and expose the secrets of the life of bees to the viewer, the camera enters the modern beehive and the traditional beehive – carved inside an old tree. The camera wanders through fields, wild forests, mountains and… the big cities of Europe and Asia. 

reż./dir. Franz Hafner
zdj./photo Dietrich Heller/ Oliver Indra
dźwięk/sound Thomas Kathriner
prod. Interspot Film GmbH, Dr. Heinrich Mayer-Moroni
Austria/Austria

Masyw Oetscher, nazywany „Łagodnym Gigantem”, leży przy zewnętrznej krawędzi Alp. To pierwotny, niedostępny krajobraz – region ekstremów. Zawiera największy pierwotny las Alp. W lesie Rothwald można znaleźć najstarsze austriackie drzewa – cisy żyjące już ponad 1000 lat. Góra zapewnia również środowisko dla wspaniałych zwierząt – puszczyków uralskich, wydr, jastrzębi zwyczajnych, wilków, rysi – które wróciły do tego regionu. Dokument „Łagodny Gigant” pokazuje wszystkie te zapierające dech w piersiach twarze natury – i jeszcze więcej.

The Oetscher massif, called „The Gentle Giant” lies at the outer edge of the Alps. It is an ancient, inaccessible landscape – a region of extremes. It contains the last great primeval forest of the Alps. In the Rothwald, Austria`s oldest trees can be found – over 1000 years old yews. The mountain also provides a habitat for some impressive animals – Ural owls, otters, goshawks, wolves and lynxes – all have reappeared in the region. The documentary “Gentle Giant” presents all these stunning faces of nature – and even more. 

reż./dir. Bogusław Sępioł
zdj./photo Bogusław Sępioł
dźwięk/sound Bogusław Sępioł
prod. Bogusław Sępioł
Polska/Poland

Film opowiada o trzech gatunkach ptaków, które w krajowej awifaunie wyróżniają się sposobem gniazdowania. Jaskółka brzegówka, żołna i zimorodek swe lęgi odbywają pod ziemią. W wykopanych przez rodziców gniazdach na świat przychodzi ich potomstwo. Zimorodki i żołny wyróżniają się niezwykle barwnym upierzeniem, jednak równie fascynująca jest ich biologia. Film w łatwy sposób przybliża nam niezwykłość tego magicznego ptasiego świata.

The movie shows three species of birds. They distinguish themselves from the local avifauna with their nesting methods. The sand martin, the European bee-eater and the kingfisher nest underground. Their offspring hatch in nests dug by the parents. Kingfishers and bee-eaters are amazingly brightly colored, but their biology is just as fascinating. The film shows us the unusual character of this magical bird world. 

 

IX pokaz konkursowy 12:20-14:10 | IXth competition viewing 12:20-14:10

reż./dir. Zdeno Vlach
zdj./photo Zdeno Vlach
prod. Štátna ochrana prírody SR
Słowacja/Slovakia

Dobročský Prales znajduje się między najstarszymi rezerwatami przyrody w Europie. W 1998r otrzymał Dyplom od Rady Europy. Już od ponad 100 lat nie odbywa się tu żadna ludzka działalność. W lesie żyją stare i wyjątkowo duże drzewa. Złamana w 1964 r. przez wiatr jodła miała 450 lat. Dziś rośnie tu najwyższa jodła w Europie. Film ukazuje tę świątynię przyrody we wszystkich porach roku. Obserwujemy mieszkańców lasu: różne gatunki sów i dzięciołów, bociana czarnego, niedźwiedzia, wilka, rysia, dzikie koty, dziki, jelenie.

Dobročský Prales is one of the oldest nature reserves of Europe. In 1998 it received the Diploma of the European Council. For over 100 years no human activity takes place here. Old and extremely big trees grow in the forest. The fir, which was broken in 1964, was 450 years old. Nowadays, the tallest fir of Europe grows here. The movie shows this nature cathedral at all times of the year. We can watch the inhabitants of the forest: various species of owls and woodpeckers, black storks, bears, wolves, lynxes, wildcats, wild boars, deer. 

reż./dir. Krzysztof Sarapata, Tomasz Kotaś 
zdj./photo Krzysztof Sarapata, Tomasz Kotaś
dźwięk/sound Marek Kubik
prod. Krzysztof Sarapata, Tomasz Kotaś
Polska/Poland

Wyobraź sobie piękną, tętniącą życiem krainę, w której każdej wiosny bujna roślinność wybucha feerią odcieni zieleni, jaskrawiąc się aż do jesieni. Przestrzeń, na której niezliczona ilość gatunków zwierząt znalazła swoje bezpieczne miejsce. Swój dom. Wyobraź sobie Życie.
A teraz zobacz, jak wszystko to znika pod zimnym lustrem wody. Umiera po jej powierzchnią, stając się jedynie wspomnieniem.
Autorski film przyrodniczo-dokumentalny „Z Nurtem Życia” to swego rodzaju podróż w czasie ukazująca magiczne zakątki rzeki Skawy, które już nie istnieją lub za chwilę znikną na tle nowo budowanego zbiornika wodnego w Świnnej Porębie.

Imagine a beautiful land, filled with life, where every spring everything explodes in full glory of the various shades of green and remains bright until autumn comes. A space, where countless animal species found their safe place. Their home. Imagine the Life.
And now watch all of this disappear under the cold water. See it die under its surface, fade away to become only a memory.

reż./dir. Grzegorz Szczepaniak
zdj./photo Daniel Wawrzyniak, Marek Kozakiewicz
dźwięk/sound Paulina Bocheńska
prod. Wajda Studio
Polska/Poland

Francuzi są oburzeni! Co drugi ślimak na ich stole pochodzi z Polski. Przemysł ślimaczany kwitnie, a polscy hodowcy eksportują ślimaki nie tylko do Francji czy Włoch, ale podbijają Chiny i Japonię. Na fali popularności ślimaczanego „złotego” interesu dwóch przyjaciół, Andrzej i Konrad, postanawia założyć własną hodowlę i zarobić miliony. W tajniki ślimaczanego świata wprowadza ich ekspert, pan Grzegorz Skalmowski znany jako „Ślimaczany Król”.

The French are outraged! Every second snail on their tables is from Poland. The snail industry is blooming, and polish snail breeders export their snails not only to France or Italy, but to China and Japan. On the wave on the "golden" snail business, two friends – Andrew and Konrad – decide to start their own snail farm and make a lot of money. Grzegorz Skolimowski, known as the “Snail King”, shows them the secrets of the snail world

 

X pokaz konkursowy 14:30-16:40 | X competition viewing 14:30-16:40

reż./dir. Rita Schlamberger
zdj./photo Jiri Petr, Michael Schlamberger
prod. Michael Schlamberger, Science Vision Filmproduction
Austria/Austria

Lasy są dużo bardziej skomplikowane, niż kiedyś myślano. Film prowadzi nas daleko w głąb Parku Narodowego Kalkalpen w Austrii – największej przestrzeni poświęconej dzikiej przyrodzie w Alpach. Opuszczony i niezarządzany przez człowieka od prawie ćwierć wieku, krajobraz poddaje się teraz dramatycznemu leśnemu cyklowi wzrostu i rozkładu. To, co na pierwszy rzut oka wydaje się być jedynie dewastacją i destrukcją, okazuje się częścią procesu, w którym las regeneruje się i powraca do swojego naturalnego, pierwotnego stanu. Dzięki temu, po 115 latach do swego „domu” powrócił ryś.

Forests are far more complex than previously imagined. This film travels deep into the remote forests of the Kalkalpen National Park in Austria – the largest area of wilderness in the Alps. Abandoned and unmanaged by man for close to a quarter of a century, the forest`s dramatic cycle of growth and decay now rules the landscape. What appears at first to be devastation and destruction is in fact a part of the fundamental process of the forest`s regeneration and transformation back to its natural, primeval state, luring even the lynx to return “home” after 115 years of absence. 

reż./dir. Tomasz Ogrodowczyk, Michał Ogrodowczyk, Sławomir Skupiński,
zdj./photo Michał Ogrodowczyk, Sławomir Skupiński, Tomasz Ogrodowczyk, Rafał Siek, Bartosz Klamra
dźwięk/ sound Tomasz Ogrodowczyk
prod. Ośrodek Rozwojowo-Wdrożeniowy Lasów Państwowych w Bedoniu
Polska/Poland

Ludzie bardzo rzadko docierają w głąb bagiennych lasów i nie mają okazji zobaczyć z bliska choćby zamieszkujących je zwierząt. Filmowe zdjęcia ukazują to, co niedostępne i wyjątkowe w tych siedliskach. W filmie pojawiają się ptaki wodno-błotne, łosie na Bagnach Biebrzańskich, puszczyki mszarne, żółwie błotne, bobry i wilki.
Piękne, niedostępny krajobrazy leśnych moczarów wraz z ich skrytymi mieszkańcami tworzą wyjątkowy klimat filmu.

People rarely arrive at the centers of the marshy forests. They have no opportunity to see even the most common marsh animals at close range. The camera shoots show what is hardest to access and most unique in those marshy refuges. Wading birds, moose of the Biebrza Marshes, great grey owls, European pond turtles, beavers and wolves appear in the camera shoots.
The beautiful, yet hard to access landscapes of the marshy forest along with their inhabitants create the unique character of the movie.

reż./dir. Dr. Birgit Hermes
zdj./photo Michael Habermehl, Alexander Sommer, Andreas Buhrow, Ralph Zeilinger
dźwięk/sound Lasse Brünjes
prod. ZDF Mainz
Niemcy/Germany

To bardzo droga relokacja: 2,75 miliona euro, głównie pieniędzy podatników, przeznaczone jest na przesiedlenie 20 rysiów do Lasu Palatyńskiego w Niemczech. Projekt ten wzbudza wiele kontrowersji – nie każdy chętnie powita autochtonicznego kota.
It is an expensive relocation: 2,75 million Euro, predominantly taxpayer`s money, is spent for the resettlement of 20 Lynxes to the Palatinate Forest in Germany. However, the project is highly controversial – not everyone is eager to welcome the autochthonous wildcat. 

 

XI pokaz konkursowy 16:50-18:30 | XI competition viewing 16:50-18:30

reż./dir. Tomasz Ogrodowczyk, Michał Ogrodowczyk
zdj./photo Michał Ogrodowczyk, Tomasz Ogrodowczyk, Sławomir Skupiński
dźwięk/sound Tomasz Ogrodowczyk
prod. Ośrodek Rozwojowo-Wdrożeniowy Lasów Państwowych w Bedoniu
Polska/Poland

Miejscem realizacji filmu jest tzw. Polder Północny w Parku Narodowym „Ujście Warty” – łącznie blisko 5000 hektarów łąk w ramach Europejskiej Sieci Natura 2000. Kiedyś rozciągały się tutaj jedne z najbardziej niedostępnych i dzikich bagien Europy. Teren został zmeliorowany blisko 3 wieki temu, teraz, w ramach projektu „Bagna są dobre’ jest przywracany środowisku i ludziom. Dlaczego? Bo bagna giną na naszych oczach, a są niezwykle cenne przyrodniczo, pełne rzadkich gatunków roślin i zwierząt. Magazynują i oczyszczają ogromne ilości wody i stabilizują klimat. Bo bagna są po prostu dobre!

The film was produced in the so-called North Polder in the Ujście Wisły National Park – nearly 5000 hectares of meadows, included in the European Nature 2000 Network. In the past, those were some of the least accessible and wildest wetlands in Europe. The terrain has been meliorated nearly 3 centuries ago. Nowadays it is being restored to the environment and the people. Why? Because wetlands are dying in plain sight. Wetlands are very valuable to the nature, filled with unique and rare species on flora and fauna. They store and purify great amounts of water and balance the climate. Because wetlands simply work wonders! 

reż./dir. Zoltan Török
zdj./photo Jan Henriksson, Zoltan Török
dźwięk/sound Ola Eliasson
prod. Simon Riedel, Zoltan Török, Jörn Röver
Szwecja, Niemcy, Węgry/ Sweden,Germany, Hungary

Są małe. Są gniewne. I co mniej więcej cztery lata pojawiają się nagle w wielkich ilościach. Poznajcie leminga norweskiego, być może najbardziej niezrozumiane i tajemnicze zwierzę skandynawskich gór. Film pokazuje rozgrywający się ekologiczny thriller. Szybko rosnąca populacja lemingów powoduje efekt domina w całej nordyckiej przyrodzie. Wszystko to prowadzi do dramatycznego finału, kiedy populacja lemingów załamuje się, a drapieżnikom nagle zaczyna brakować pożywienia…

They are small. They are angry. And every four years or so they appear in masses seemingly from nowhere. Meet the Norway Lemming, perhaps the most misunderstood and mysterious animal of the Scandinavian mountains. The film follows the unfolding ecological thriller of the exploding lemming population that creates a domino effect in the entire Nordic nature. Finally, it inevitably leads to a dramatic climax with the crash of the lemming population and then a sudden lack of prey for the predators…