Wystawa przygotowana przez Białowieski Park Narodowy scisly rezerwat Narewka MSzymura
Sala kolumnowa Łódzkiego Domu Kultury.

ul.Traugutta 18, Łódź
Wernisaż : 7.06.2017, godz. 9.30

Epopeja Puszczy to historia jej trwania. Ta najbardziej godna zainteresowania dzika puszcza Europy była blisko cywilizowanego świata. Od stuleci gościła i żywiła monarchów, a w trudnych czasach, niepewnych politycznie, płaciła daninę potężnymi drzewami, które wycinano i wywożono stąd do Europy.

Z chwilą odzyskania przez Polskę niepodległości w roku 1918, w odrodzonym państwie stworzono podstawy ochrony Puszczy. Podjęte wówczas odważne decyzje były w skali Europy bezprecedensowe. Uznanie świata dla działań polskich przyrodników dotyczyło objęcia ścisłą ochroną najmniej zniekształconego przez człowieka fragmentu lasu oraz przywrócenia naturze żubra. Obecnie, ten bezcenny przyrodniczy klejnot jest niekwestionowanym dziedzictwem całej ludzkości.

Na wystawę składa się 50 fotografii przedstawiających przyrodę Puszczy Białowieskiej, a w szczególności Białowieskiego Parku Narodowego. Zdjęcia są opowieścią o unikatowych zasobach przyrodniczych Puszczy: różnorodnych zbiorowiskach leśnych, zwierzętach z ich pierwotnymi zachowaniem, sędziwych drzewach o rozmiarach pomnikowych, martwym drewnie i gatunkami z nim związanymi. Autorami zdjęć są fotograficy zawodowo i życiowo związani z Białowieskim Parkiem Narodowym: Andrzej Keczyński, Tomasz Kołodziejczak, Renata i Marek Kosińscy, Grzegorz Okołów, Mateusz Szymura, Karol Zub. Zamknięte w obiektywie zachwycające piękno krajobrazów czy poruszające portrety dzikiego życia pełniej pozwolą zrozumieć komentarze, którymi opatrzono zdjęcia.