Barwy Lasu 2 wwwPrezentacja prac uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 im. Włodzimierza Puchalskiego

Hol kina Łódzkiego Domu Kultury,  ul. Traugutta 18

otwarcie: 7.06.2017, 9.00