Aktualności

ZAPRASZAMY NA WARSZTATY FOTOGRAFICZNE i PLASTYCZNE

organizowane w ramach XX Międzynarodowego Festiwalu Filmów Przyrodniczych im. Włodzimierza Puchalskiego – „CZWARTA NATURA - KU ZIELONYM MIASTOM”
we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, Zarządem Zieleni Miejskiej w Łodzi i Ogrodem Botanicznym w Łodzi.

Tytuł warsztatów: „CZWARTA NATURA młodym okiem”batch vlcsnap 2024 02 19 14h02m27s638

Planujemy przeprowadzenie trzech warsztatów: fotograficznych dla dwóch grup i plastycznego dla młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa łódzkiego.

Warsztaty są darmowe, ilość miejsc ograniczona.

Współorganizator warsztatów - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi wręczy nagrody rzeczowe autorom Najlepszej Fotografii i Najlepszej Pracy Plastycznej wykonanej podczas warsztatów. Dodatkowo, prace wykonane przez uczestników warsztatów będą mogły wziąć udział w Konkursach Młodzieżowych XX MFFP - fotograficznym i plastycznym - po spełnieniu warunków określonych w Regulaminach Konkursów.

Chętni do uczestnictwa w warsztatach zgłaszają się z wydrukowaną, wypełnioną i podpisaną przez rodzica etykietą ZGŁOSZENIA konkursu fotograficznego lub plastycznego. Etykiety są dołączone do właściwych Regulaminów Konkursów - do pobrania pod adresem: http://www.festiwalpuchalskiego.pl/aktualnosci Wypełnienie zgłoszenia do udziału w warsztatach jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na udział w Konkursach.

Ponadto, osoby uczestniczące w warsztatach powinny dołączyć do Zgłoszenia Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku do celów informacyjnych i promocyjnych XX MFFP. Wzór takiego Oświadczenia znajduje się w załączeniu:

https://docs.google.com/document/d/1t-oqrT43q_eeT-bcXjcBATsfkMCzhmGf/edit?usp=sharing&ouid=108511667867261974220&rtpof=true&sd=true

Zgłoszenia na warsztaty: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. temat maila: XX MFFP WARSZTATY

Termin warsztatów: 5 marca 2024 r. (wtorek) godziny: 11.00 – 14.00

Miejsce: warsztaty fotograficzne - w plenerach Ogrodu Botanicznego w Łodzi - 30 osób, warsztaty plastyczne - we wnętrzu budynku na terenie Ogrodu Botanicznego - grupa 15 osób.

Spotykamy się przed budynkiem administracyjnym Ogrodu Botanicznego przy ul. Retkińskiej 41 w Łodzi

ZAPRASZAMY :)

Zmiana terminu Młodzieżowego Konkursu Filmu Przyrodniczego

Świat Włodzimierza Puchalskiego Barbara Bartman Czecz1980 Wytwórnia Filmów Oświatowych - główny organizator Międzynarodowego Festiwalu Filmów Przyrodniczych im. Włodzimierza Puchalskiego - uprzejmie informuje, iż jednomyślną decyzją Rady Programowej Festiwalu termin i metoda organizacji XX edycji MFFP został zmieniony - w następujący sposób:

Młodzieżowy Konkurs Filmu Przyrodniczego oraz inne konkursy i wydarzenia towarzyszące przeznaczone dla młodzieży odbędą się w dniach 22 - 23 MARCA 2024 ROKU.Prace konkursowe należy przesłać do Wytwórni Filmów Oświatowych w Łodzi do dnia 15 MARCA 2024 ROKU.Wskazane jest, aby prace konkursowe związane były tematycznie z mottem XX MFFP - "CZWARTA NATURA - KU ZIELONYM MIASTOM", czyli zjawiskiem "powrotu przyrody" w przestrzenie miejskie.

Do udziału w Młodzieżowym Konkursie Filmu Przyrodniczego kwalifikowane będą prace autorów w wieku od 10 do 20 lat, o czasie projekcji od 3 do 15 minut, zrealizowane po 01.01.2023 roku.Więcej informacji uzyskasz tutaj:

Konkurs fotograficzny i plastyczny dla młodzieży

Malowanie palcami 1965 Jadwiga ŻukowskaWytwórnia Filmów Oświatowych - główny organizator Międzynarodowego Festiwalu Filmów Przyrodniczych – zaprasza do wzięcia udziału w dwóch Młodzieżowych Konkursach: Fotograficznym oraz Plastycznym.

Celem Konkursów jest wzbudzenie wśród młodzieży zainteresowania walorami przyrodniczymi regionu, w którym żyją oraz ich utrwalenie przy pomocy fotograficznych oraz plastycznych środków wyrazu. Wskazane jest, aby prace konkursowe związane były tematycznie z mottem XX MFFP - "CZWARTA NATURA - KU ZIELONYM MIASTOM", czyli zjawiskiem "powrotu przyrody" (roślinności, dzikich zwierząt, ptaków itp.) w przestrzenie miejskie.

Do udziału w Młodzieżowym Konkursie Fotografii Przyrodniczej kwalifikowane będą prace młodzieży w wieku od 10 do 20 lat.

Do udziału w Młodzieżowym Konkursie Plastycznym (rysunek, malarstwo, grafika itp.) kwalifikowane będą prace młodzieży ze szkół podstawowych.

Prace konkursowe należy przesłać do Wytwórni Filmów Oświatowych w Łodzi do dnia 15 MARCA 2024 ROKU.Konkursu i wydarzenia towarzyszące przeznaczone dla młodzieży odbędą się w dniach 22-23 marca 2024 roku.

Więcej informacji znajdziesz tutaj:

REGULAMIN_Konkurs_foto_Czwarta_natura.pdf

REGULAMIN_Konkurs_plastyczny_Czwarta_natura.pdf

Kadr z filmu pt. "Malowanie palcami" z 1965 roku w reżyserii Jadwigi Żukowskiej.

Zmiana terminu XX edycji Międzynarodowego Festiwalu Filmów Przyrodniczych im. Włodzimierza Puchalskiego

Wytwórnia Filmów Oświatowych - główny organizator Międzynarodowego Festiwalu Filmów Przyrodniczych - uprzejmie informuje, iż jednomyślną decyzją Rady Programowej Festiwalu termin i metoda organizacji XX edycji MFFP został zmieniony - w następujący sposób:

Zasadnicza część Festiwalu, czyli główny Konkurs Filmowy przeznaczony dla profesjonalistów i towarzyszące mu wydarzenia, odbędzie się w roku 2025; zaś Młodzieżowy Konkurs Filmu Przyrodniczego oraz inne konkursy, warsztaty i wydarzenia towarzyszące przeznaczone dla młodzieży odbędą się osobno, już w roku 2024, w rozbudowanej, 3-dniowej formule.

Takie wydzielenie części młodzieżowej Festiwalu posłużyć ma nadaniu większej wagi wydarzeniom festiwalowym dedykowanym najmłodszym twórcom i odbiorcom sztuki filmowej, co pozwoli na szersze i skuteczniejsze promowanie wiedzy o filmie, przyrodzie i ekologii wśród młodzieży - od której przecież zależy pomyślny rozwój w przyszłości zarówno polskiej kinematografii, jak i ochrony ojczystej przyrody.

Dokładny termin organizacji konkursów i innych wydarzeń części młodzieżowej XX MFFP, zostanie podany do publicznej wiadomości w styczniu roku 2024.

Dziękujemy!

To już jest koniec.
Jedno słowo: DZIĘKUJEMY!
Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji Festiwalu.
Dziękujemy twórcom za nadesłane piękne filmy.
Dziękujmy gościom, którzy oglądali filmy, wystawy, uczestniczyli w dyskusjach.
Dziękujemy naszym patronom honorowym, sponsorom, fundatorom nagród i patronom medialnym.
Kłaniamy się w pas i już zapraszamy za dwa lata!
---
This is the end of the story.
One word: THANK YOU!
Thank you to everyone who contributed to the Festival.
Thank you to the filmmakers for the beautiful films submitted.
Thank you to the guests who watched the films, exhibitions and participated in the discussions.
Thank you to our patrons of honour, sponsors, prize funders and media patrons.
We bow at the waist and already invite you in two years' time!

GRAND PRIX

? GRAND PRIX ?

 

 

?? ???????? ????? ??????? / ??? ????


dir. Jan Haft

 

Haft

Nagroda za film o charakterze edukacyjnym

? Nagroda za film o charakterze edukacyjnym
? Award for an educational film

?? Żółw błotny. Osobliwy relikt polskiej przyrody
dir. Michał Ogrodowczyk

 

ogrodowczyk2

Wyróżnienia

? Wyróżnienie jury:
 
?? ??????? ?????? ? ??? ???????????
dir. Sebastian Lindemann
?? ???????????? ? ?????? ??? ??????????
dir. Werner Bertolan
wyroznienie szakalwyroznienie szakal