Aktualności

Dziękujemy!

To już jest koniec.
Jedno słowo: DZIĘKUJEMY!
Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji Festiwalu.
Dziękujemy twórcom za nadesłane piękne filmy.
Dziękujmy gościom, którzy oglądali filmy, wystawy, uczestniczyli w dyskusjach.
Dziękujemy naszym patronom honorowym, sponsorom, fundatorom nagród i patronom medialnym.
Kłaniamy się w pas i już zapraszamy za dwa lata!
---
This is the end of the story.
One word: THANK YOU!
Thank you to everyone who contributed to the Festival.
Thank you to the filmmakers for the beautiful films submitted.
Thank you to the guests who watched the films, exhibitions and participated in the discussions.
Thank you to our patrons of honour, sponsors, prize funders and media patrons.
We bow at the waist and already invite you in two years' time!