Aktualności

Zmiana terminu XX edycji Międzynarodowego Festiwalu Filmów Przyrodniczych im. Włodzimierza Puchalskiego

Wytwórnia Filmów Oświatowych - główny organizator Międzynarodowego Festiwalu Filmów Przyrodniczych - uprzejmie informuje, iż jednomyślną decyzją Rady Programowej Festiwalu termin i metoda organizacji XX edycji MFFP został zmieniony - w następujący sposób:

Zasadnicza część Festiwalu, czyli główny Konkurs Filmowy przeznaczony dla profesjonalistów i towarzyszące mu wydarzenia, odbędzie się w roku 2025; zaś Młodzieżowy Konkurs Filmu Przyrodniczego oraz inne konkursy, warsztaty i wydarzenia towarzyszące przeznaczone dla młodzieży odbędą się osobno, już w roku 2024, w rozbudowanej, 3-dniowej formule.

Takie wydzielenie części młodzieżowej Festiwalu posłużyć ma nadaniu większej wagi wydarzeniom festiwalowym dedykowanym najmłodszym twórcom i odbiorcom sztuki filmowej, co pozwoli na szersze i skuteczniejsze promowanie wiedzy o filmie, przyrodzie i ekologii wśród młodzieży - od której przecież zależy pomyślny rozwój w przyszłości zarówno polskiej kinematografii, jak i ochrony ojczystej przyrody.

Dokładny termin organizacji konkursów i innych wydarzeń części młodzieżowej XX MFFP, zostanie podany do publicznej wiadomości w styczniu roku 2024.