Aktualności

Zmiana terminu Młodzieżowego Konkursu Filmu Przyrodniczego

Świat Włodzimierza Puchalskiego Barbara Bartman Czecz1980 Wytwórnia Filmów Oświatowych - główny organizator Międzynarodowego Festiwalu Filmów Przyrodniczych im. Włodzimierza Puchalskiego - uprzejmie informuje, iż jednomyślną decyzją Rady Programowej Festiwalu termin i metoda organizacji XX edycji MFFP został zmieniony - w następujący sposób:

Młodzieżowy Konkurs Filmu Przyrodniczego oraz inne konkursy i wydarzenia towarzyszące przeznaczone dla młodzieży odbędą się w dniach 22 - 23 MARCA 2024 ROKU.Prace konkursowe należy przesłać do Wytwórni Filmów Oświatowych w Łodzi do dnia 15 MARCA 2024 ROKU.Wskazane jest, aby prace konkursowe związane były tematycznie z mottem XX MFFP - "CZWARTA NATURA - KU ZIELONYM MIASTOM", czyli zjawiskiem "powrotu przyrody" w przestrzenie miejskie.

Do udziału w Młodzieżowym Konkursie Filmu Przyrodniczego kwalifikowane będą prace autorów w wieku od 10 do 20 lat, o czasie projekcji od 3 do 15 minut, zrealizowane po 01.01.2023 roku.Więcej informacji uzyskasz tutaj: