Aktualności

O festiwalu na konferencji


W programie tradycyjnie znalazły się pokazy specjalne, wystawy fotografii przyrodniczej, wyprawy, tym razem do nadwarciańskich zakątków, warsztaty czy konkursy dla dzieci i młodzieży popularyzujące wiedzę z zakresu ochrony środowiska i ekologii, realizowane przez nauczycieli Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 im. Wł. Puchalskiego – szkoły, która jest współorganizatorem festiwalu.  
- Ogromną wartością takiego działania jest uwrażliwianie młodzieży na przyrodę i świat natury – mówiła Anna Rabiega, dyrektor ZSO nr 7. – Dzięki warsztatom, konkursom filmowym i plastycznym młodzi ludzie uczą się nowego spojrzenia na otaczające nas zjawiska. Uczą się pasji.
Osią filmowej odsłony festiwalu jest konkurs główny, w którym o Grand Prix powalczy 45 filmów z 11 krajów.
- Tematyka konkursowych prac jest bardzo zróżnicowana, zróżnicowana jest też ich forma. Filmy zagraniczne to na ogół obrazy dłuższe i bardziej rozbudowane. Wśród filmów polskich więcej jest krótkich form – relacjonowała Elżbieta Drecka-Wojtyczka, przewodnicząca Komisji Selekcyjnej.
Filmowcy-przyrodnicy zabiorą publiczność w dalekie podróże w poszukiwaniu rzadkich gatunków zwierząt czy niezwykłych ekosystemów, ale też dużo bliżej: do Kozienieckiego Parku Krajobrazowego, zielonego serca Mazowsza, na wyprawę śladami eko-skarbów pomorskiej przyrody, do żubrów, zimorodka, alczyka i krainy tysiąca bocianów. Propozycje konkursowe będą oceniane przez międzynarodowe jury pod przewodnictwem profesora Andrzeja Bednarka (PWSFTiT w Łodzi).
- Film przyrodniczy to film specyficzny, jednak ważne by tak jak inne gatunki coś opowiadał, a nie tylko dostarczał emocji i wrażeń estetycznych. Żeby pozwalał widzowi poznać coś nowego i coś nowego przeżyć. Takich filmów będziemy szukać – zapowiadał przewodniczący jury
Nazwiska zwycięzców poznamy w sobotę, w czasie uroczystej gali zakończenia festiwalu w Łódzkim Domu Kultury. Dzień wcześniej, w samo południe, w Muzeum Kinematografii dowiemy się kto wygrał w Konkursie Młodzieżowego Filmu Przyrodniczego. Dla młodszych odbiorców organizatorzy przygotowali też pokaz filmu 3D „Polodowcowisko” w kinie ŁDK. Więcej informacji o wydarzeniach tegorocznej edycji w zakładce: Program.