Aktualności

XVIII MFFP tylko online!

Uwaga festiwal 

 

Szanowni Państwo,

W związku z zagrożeniem epidemicznym spowodowanym wirusem SARS-CoV-2 nastąpiła zmiana formuły 18 Międzynarodowego Festiwalu Filmów Przyrodniczych im. Włodzimierza Puchalskiego. Tegoroczne pokazy zostaną przeniesione całkowicie do internetu. Zmiana ta spowodowała również zmiany w regulaminie, poprzez dodanie nowych punktów:

Prezentacja Filmów XVIII  Edycji:

1. W trakcie XVIII Edycji Festiwalu pokazy festiwalowe, z uwagi na zagrożenie chorobą COVID -19, będą miały charakter otwartych pokazów z wykorzystaniem elektronicznych środków komunikacji. Zgłoszenie Filmu do udziału w Festiwalu oznacza wyrażenie przez ich twórców oraz producentów zgody na publiczne udostępnianie Filmów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (online). Zgoda obejmuje czas trwania Festiwalu zgodnie z Harmonogramem. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń przez producenta filmu do sposobu jego udostępniania (online) decyzję o dopuszczenia filmu do konkursu podejmuje Dyrektor Festiwalu w porozumieniu ze producentem filmu (umieszczenie znaku wodnego, wstawienie planszy festiwalowej -listka, ograniczenie czasu, wybrane fragmenty)

2. Filmy będą prezentowane w czasie rzeczywistym przebiegu wydarzeń zgodnie z Harmonogramem bez możliwości zapisu, w tym:
jeden pokaz konkursowy online;
drugi pokaz online w przypadku zdobycia nagrody w Konkursie Głównym i Konkursie Młodzieżowym.

3. Filmy będą prezentowane z wykorzystaniem elektronicznych środków komunikacji umożliwiających   odbiór użytkownikom wyłącznie logującym się z terytorium Polski.

 

Cały regulamin dostępny jest tutaj:  Regulamin_XVIII_MFFP.pdf

Oświadczenie dla twórców: oswiadczenie_festiwal_2_4.doc / oswiadczenie_festiwal.pdf